Organizace a hnutí sdružující tisíce mladých lidí žádají ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby v rámci jednání Uhelné komise tento pátek podpořil nejrychlejší scénář konce tězby uhlí v ČR. Ve veřejném dopisu mládežnické organizace připomínají složení Klimatického příslibu mládeži, ve kterém se ministr zavázal zahrnout mladé lidi do české klimatické politiky.

Prohlášení podepsala např. Česká rada dětí a mládeže, Česká středoškolská unie, hnutí Fridays For Future, ale i mládežnické organizace politických stran sdružené v organizaci Youth Speak Up. Kompletní seznam signatářů a znění celého prohlášení najdete v příloze. „Díky všem organizacím, které podepsaly tenhle důležitý dopis. Zprávu, že mladí lidé mají jasno a klima je téma všech, jsme společnými silami snad vyslali. Teď aby byla vyslyšena,“ říká jedna z iniciátorek dopisu Barbora Kvasničková.

„Doufám, že při zítřejším jednání nezapomenou členové a členky Uhelné komise na nás a na budoucí generace. Ministr Brabec by měl dostát tomu, co podepsal v klimatickém příslibu mládeži. Dosud dělal úplný opak. Před několika týdny jsme ho v otevřeném dopise požádali o schůzku, která i přes několik osobních slibů neproběhla. Zítra musí být náš hlas vyslyšen,“ dodává Petr Doubravský z hnutí Fridays For Future.

Kontakt pro média:
Barbora Kvasničková
601 123 450

Petr Doubravský, Fridays For Future
724 396 896

Praha 3. 12. 2020 Vážený pane ministře, obracíme se na Vás ve věci nadcházejícího setkání Uhelné komise v pátek 4. prosince 2020. Jako zástupci mládežnických organizací a hnutí jsme se s Vámi poprvé sešli kvůli podepsání Klimatického příslibu mládeži OSN (Kwon-Gesh Pledge). Stvrzením dodatku Pařížské dohody o zpřístupnění klimatické politiky mladým lidem jsme společně vykročili správným směrem k řešení negativních dopadů změny klimatu s mladou generací. V podobném duchu Vás proto oslovujeme v otázce rozhodování Uhelné komise o načasování postupného ukončení provozu českých uhelných elektráren. Jako mladá generace máme přirozený zájem usilovat o naplnění Pařížské dohody. Doufáme proto, že při jednáních Uhelné komise budete obhajovat nejambicióznější pozici a dostojíte tak svým slovům, že: „Změna klimatu je zásadním tématem, které překlenuje generace, a proto je zásadně důležité, aby zástupci mladých lidí měli možnost se vyjádřit ke klimatickým otázkám a aby byli slyšet.“1 V Klimatickém příslibu mládeži dále zaznívá, že “signatáři by při přijímání opatření k řešení klimatické změny měli respektovat, prosazovat a zvažovat své příslušné závazky vůči mladým lidem, stejně jako v oblasti mezigenerační spravedlnosti.”2 Mezi tato opatření útlum uhelných elektráren v ČR bezpochyby patří. Tyto elektrárny vyprodukují v rámci naší energetiky ročně 88 % emisí CO2, ačkoliv se podílí na celkové výrobě energie pouze z 47 %.3 Musíme proto připomenout, že jiný scénář než r. 2033 nám nedává žádnou naději na plnění Pařížské dohody, ani společných evropských cílů na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti úrovni z roku 1990.4 Zdůrazňujeme také, že tento cíl 15. října 2020 přislíbil dodržet premiér Andrej Babiš.5 Je pravděpodobné, že se čerpání energie z uhlí stane kvůli zdražování emisních povolenek nevýhodné ještě dříve a elektrárny tak ukončí svou činnost samy. Těšíme se, až poleví pandemie natolik, že budeme moct pokračovat v dlouhodobém dialogu o klimatické politice na Ministerstvu životního prostředí a případně dalších ministerstvech. Nyní nám ovšem nezbývá, než upozornit na závažnost tohoto rozhodnutí. Spolu s vybráním nejbrzšího scénáře podporujeme zajištění spravedlivé transformace vzhledem k horníkům a dalším profesím, jež odklon od spalování uhlí zasáhne. Závazky, které neseme vůči budoucí generaci nad rámec klimatického příslibu bychom měli naplnit! S pozdravem Youth, Speak Up! – zapojené mládežnické organizace Mladí lidovci, Mladé ANO, Mladí Piráti, mSTAN a TOP tým Česká rada dětí a mládeže Fridays for Future Univerzity za klima Studentská komora Rady vysokých škol Česká středoškolská unie Praha 3. 12. 2020 Mladí zelení Mladí občané Mladí delegáti ČR do OSN 2016-2021 Klub mladých politologů VŠE Global Shapers Prague – Global Shapers Community je mládežnická iniciativa Světového ekonomického fóra 1 „MŽP se zavázalo hájit zájmy mladých lidí. Ministr Brabec podepsal Klimatický příslib mládeži OSN,“ Ministerstvo životního prostředí, 8. 7. 2020. Dostupné online: https://www.mzp.cz/cz/news_20200708-MZP-sezavazalo-hajit-zajmy-mladych-lidi-ministr-Brabec-podepsal-klimaticky-prislib-mladezi-OSN 2 „Ministerstvo životního prostředí se zavázalo hájit zájmy mladých lidí. Ministr Brabec podepsal Klimatický příslib mládeži OSN,“ Youth speak up!, 7. 7. 2020. Dostupné online: https://youthspeakup.cz/mzp_prijalo_climate_pledge/ 3 „Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise,“ Fakta o klimatu. Dostupné online: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/elektrina-cr 4 Climate Analytics (2017). A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement. Praha 3. 12. 2020 5 „Summit EU podpořil zpřísnění emisních cílů pro rok 2030“, ČTK, 15. 10. 2020. Dostupné online: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/summit-eu-podporil-zprisneni-emisnich-cilu-pro-rok-2030/1946281

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *