Soubor:Logo of ODS inverse version.svg – Wikipedie

V tomto volebním období poslanci a poslankyně ODS hlasovali ve všech vybraných případech, kromě jednoho proti zájmům České republiky ve věci ochrany klimatu. Byli proti omezení výjimek z emisních limitů pro velké uhelné elektrárny, pozitivnímu návrhu z pera poslankyně Dany Balcarové (Piráti). Takto mohou energetické společnosti vypouštět další roky škodlivé emise nad stanovený rámec. ODS například také hlasovala proti dřívějšímu konci skládek, které zodpovídají za 4 % českých emisí. Poslanci a poslankyně ODS dále podpořili návrhy vedoucí k horší adaptaci České republiky na klimatickou krizi, například plošné kácení podél železnic z pera poslance Milana Ferance (ANO). Jejich rozhodnutí tak zapříčinilo kácení i zdravých stromů. Poslanci ODS se dále ve spolupráci s KSČM pokoušeli o prosazení pozměňovacího návrhu poslance ANO, který by umožňoval plošné kácení stromů bez úředního povolení ve městech všude, kde poblíž vede kanalizace či vodovod. Již dnes jsou v řadě měst v létě nesnesitelná vedra a tento návrh mohl zásadním způsobem tuto situaci zhoršit.

Přestože poslanci a poslankyně zamítli pro ochranu přírody nepříznivý stavební zákon, žádné jejich hlasování v tomto volebním období nevedlo k výraznému snížení emisí skleníkových plynů. Naopak, jejich rozhodnutí výrazně přispěla ke zhoršení současného stavu ochrany přírody a klimatu. I poslanci a poslankyně ODS mohli předkládat řešení klimatické krize. Bohužel, po značnou část volebního období jsme od významných zástupců ODS mohli sledovat zpochybňování, popírání, nebo zastírání  toho, že probíhá, potažmo že ji způsobuje člověk. K tomu docházelo a dochází v momentě, kdy na existenci člověkem způsobených změn klimatu panuje široká vědecká shoda.. Zcela nepochopitelně a neobhajitelně tak nejspíš vyvodili závěr, že je lepší “nic nedělat”. 

Ačkoliv není, a to i přes velkou pravděpodobnost stoprocentně jisté, že katastrofické scénáře do písmene nastanou, není to důvodem odkládat opatření, která jim mají zabránit. O to spíše, že projevy klimatické krize sledujeme již dnes. Je nutné, aby byly i kroky ODS pro ochranu klimatu důraznější a směřovaly k rychlému snižování emisí skleníkových plynů a spravedlivé dekarbonizaci.

Celkově tedy ODS v našem klimatickém vysvědčení dostala za 5, a to s vůbec nejnižším počtem bodů, společně s SPD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *