Celostátní stávka proběhne již za týden. Stávky se zůčastní více než 17 měst. Letáky pro jednotlivá města naleznete v menu. Mapa

Dnes jsme zde podruhé

Anna Mezgerová:

Dnes jsme zde podruhé. Už podruhé jdeme místo školy do ulic. Už podruhé stávkujeme za důsledné a účinné řešení klimatické krize. Na první stávce jsme žádali řešení klimatické krize. Ale i přes několikatisícový protest studentů a studentek politici dál ignorují změny klimatu a naši budoucnost a dál odmítají přijmout zodpovědnost. 

Petr Doubravský: 

V reakci na naši první stávku řešila změny klimatu Poslanecká sněmovna. Jednání ale probíhalo pouze pár hodin. Hned na začátku jednání opustila více než polovina poslanců a poslankyň sál. Pokračovat v jednání poslanci několikrát odmítli. Klimatická krize je přitom reálnou hrozbou a měla by se začít vnímat jako skutečná krize. Jak už mnohokrát řekla Greta Thunberg: jednejme, jako by nám hořela střecha nad hlavou. 

Petr Doubravský:

Změny klimatu přitom dopadají čím dál víc i na Českou republiku. Už v dubnu jsme si prošli vlnami veder, zemědělci se ještě ani nevzpamatovali z loňského sucha a už se musí obávat toho letošního. Podle vědců je česká půda vyprahlá a letošní sucho bude mnohem větší a ničivější než to loňské. Když se tohle všechno děje u nás, představte si, co se musí dít v zemích, na které změny klimatu dopadají už mnohem delší dobu. Jestli tohle nepřipadá politikům jako krize, co se ještě musí stát, aby se jim otevřeli oči? 

Anna Lozsi:

Často nám lidé říkají, že stávky klima nezachrání. A mají pravdu. V situaci, kdy za většinu emisí skleníkových plynů zodpovídá úzká skupina nejbohatších lidí a firem, mohou zachránitpouze ti, kteří mají moc a ti, kteří rozhodují. Pokud chceme mít budoucnost, musíme začít měnit systém, ne klima. Musíme změnit všechno. 

Anna Lozsi:

Politici rádi říkají, že dělají pro klima dost. Nedělají. Emise skleníkových plynů se v ČR nesnižují, nemáme termín ani plán odchodu od těžby a spalování uhlí a nemáme ani ambice na nulové emise. Politici, pokud vás zajímá naše a vaše budoucnost, přijďte nám 24. května na stávku říci, jak chcete co nejdříve dosáhnout nulových emisí a co pro to budeme dělat. Zveme zástupce každé politické strany se zastoupením v poslanecké sněmovně k několikaminutovému projevu. Chceme slyšet, co konkrétně hodláte dělat pro řešení klimatické krize. 

Štěpán Stolz: 

I když nás politici na celostátní úrovni ignorují, nemůžeme tu nezmínit úspěch v Praze. Zastupitelstvo hlavního města přijalo usnesení, ve kterém přiznává zodpovědnost Prahy za řešení klimatické krize a vyzvalo pražské radní, aby co nejdříve zřídilo skupinu, která se bude zabývat přípravou plánu pro klima. 

Štěpán Stolz: 

Naše hnutí stále roste. Po první stávce se do boje za budoucnost přidaly skupiny rodičů, které plánují demonstrovat za klima 12. května, k podpoře se přidává taky čím dál více vysokoškoláků a vysokoškolaček, akademických senátů jednotlivých fakult, nebo například studenti a studentky z UMPRUMu v Praze. Nelze taky nezmínit prohlášení, ve kterém nás podpořila více než stovka českých vědců a podporu, které se nám dostalo od předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů. Jsme rádi, že boj za řešení klimatické krize nezůstává jen u nás. Je na místě, aby se do něj zapojili všichni. Nemůžeme čekat, až to za nás udělá někdo jiný.

Prohlášení 1. dubna 2019 

15. března tisíce středoškoláků a středoškolaček šlo místo školy stávkovat do ulic. Stávka za klima se uskutečnila ve dvaceti městech České republiky. Proč bychom se měli připravovat na budoucnost, která nás možná ani nečeká? Změny klimatu jsou pro nás čím dál tím větším ohrožením. Extrémní výkyvy počasí, ničivé sucho, katastrofální povodně a hurikány. S tím se pojí i další problémy. Oteplování planety má přitom z velké části na svědomí člověk.

Pokud celkové oteplení planety přesáhne 1,5°C, může dojít k nezvratným změnám. Pokud chceme oteplení zabránit, musíme okamžitě začít snižovat množství skleníkových plynů, které vypouštíme do atmosféry. Máme přibližně 12 let na to, abychom začali jednat.

Na vypouštění emisí skleníkových plynů se podílí i Česká republika. V rámci Evropské unie jsme v přepočtu na obyvatele jsme 4. největším znečišťovatelem. Jako rozvinutá země máme přitom možnosti jak emise snižovat. Jako země, která nese historickou odpovědnost za skleníkové plyny v atmosféře, máme dokonce tu povinnost.

15. března jsme dali politikům dvoutýdenní ultimátum. Chtěli jsme, aby začali jednat a dali nám záruku řešení klimatické krize. Namísto zájmu a starosti o naši budoucnost, pokračovali politici v ignoraci tohoto problému. Premiér Andrej Babiš se na jednání představitelů států Evropské unie vystoupil proti bezemisní Evropě do roku 2050.

Minulou středu v reakci na naši stávku řešila Poslanecká sněmovna změny klimatu. Hned na začátku jednání opustilo mnoho poslanců a poslankyň sál. Z jednání nevyšlo nic konkrétního. Žádali jsme záruku řešení klimatické krize. Dostalo se nám výsměchu a ignorace.

Naši politici a političky klimatickou krizi ignorují. Zavírají před ní oči a nedělají ani to, k čemu se zavázali v Pařížské dohodě. Rozhoduje se přitom o naší budoucnosti. My jsme ti, na které dopadnou změny klimatu nejvíce a jsme to my, kdo se s jejich následky bude muset potýkat. Vy, kteří můžete jednat, svou nečinností znemožňujete záchranu naší budoucnosti. Zavíráte oči, bojíte si přiznat své chyby a svou odpovědnost.

Politici říkají, že se změnami klimatu nic nezmůžou. Když ne oni, tak kdo? V situaci, kdy nejvíce emisí skleníkových plynů produkuje úzká skupina bohatých lidí a korporátů, nezachrání nás nic jiného, než systémová a politická řešení. Politici mohou jednat. Mohou například zastavit rozšiřování těžby uhlí na dole Bílina. Místo odprodeje nejstarších a nejšpinavějších uhelných elektráren, je mohou zavřít. Mohou začít plně rozvíjet potenciál obnovitelných zdrojů. Obchod s fosilní energií je také obchodem s naší budoucností.

My se jejich ignorací zastavit nenecháme. Budeme dál bojovat za řešení klimatické krize a budeme to dělat tak dlouho, jak to bude potřeba. Pokud politici odmítají dělat to, co se od nich očekává, my budeme dál odmítat to, co se očekává od nás. Budeme dál stávkovat. 3. a 24. května vyrazíme opět do ulic. Do té doby budou probíhat akce s podobnou tématikou na lokální úrovni. Čím méně máme času na řešení klimatické krize, tím je naše hnutí silnější a tím je nás více. Připojte se k nám, ať je náš hlas silnější a silnější.
Prohlášení 15. března 2019

Dokázali jsme to. Dneškem ale nic nekončí. Dneškem to začíná. Řešili jste, jak získat co nejvíce voličů a jak posílit svoji moc. Zapomněli jste však na to nejdůležitější. Zapomněli jste na naši budoucnost a budoucnost dalších generací. Ignorovali jste mnohem víc. Ignorovali jste i to, co už se v současné době odehrává. Nevidíte snad sucha, která zasáhla celé Česko? Nevšimli jste si extrémních výkyvů počasí? Nepřišlo vám divné, když jsme v únoru měli 17 stupňů?

Jste zvolení politici, jste placeni za to, abyste řešili problémy. Klimatická krize je problém. Přiznejte si to a začněte ho řešit. Jste ti, kteří mají odpovědnost a moc něco změnit. Vy jste ti, kteří mají hledat řešení klimatické krize, my jsme pouhé děti. Víte také, že určitá řešení už dávno existují. Stačí jen začít. Nestačí nám ale plané sliby, chceme vidět činy a budeme přicházet tak dlouho, než činy nastanou.

Nemáme čas. Jestli chceme odvrátit ekologický kolaps, musíte začít jednat ihned. Vy jste času promrhali dost a nám už dochází. Požadujeme záruku, že uděláte maximum pro to, abyste odvrátili oteplení planety o více než 1,5 °C. Chceme záruku toho, že začnete naslouchat vědcům a budete snižovat emise skleníkových plynů. Dáváme vám dva týdny.

Pokud do dvou týdnů nedostaneme záruku, budeme pokračovat. Nechceme falešné sliby ani slova podpory, chceme abyste jednali.

Jsou nás tisíce. Jsme ochotni postavit se za naši budoucnost a nic nás nezastaví. Nekončíme. Během těch dvou týdnů se budeme připravovat, budeme sílit, růst a vzdělávat se. Každou minutou jsme silnější. Buďte připraveni, nejsme tady naposled.

V ČR 15.3.2019

——

Fridays For Future je iniciativa studentů a studentek, kteří kritizují nečinnost politiků ve věci změn klimatu. Odvolávají se na loňskou zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN. Z té vyplývá posledních 12 let na to, abychom začali dělat opatření nezbytná k odvrácení ekologického kolapsu. Studentské stávky za klima probíhají po celém světě od loňského podzimu. Čeští studenti a studentky budou poprvé stávkovat 15. března, kdy se podobné stávky uskuteční ve více než šedesáti zemích po celém světě. Ke konci února vydali čeští středoškoláci a středoškolačky na webových stránkách inicitivy prohlášení. Pod to se během prvních několika týdnů podepsalo více než 4000 studentů a studentek.